Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website betekent dat de gebruiker kennis heeft van, gezien, begrepen, aanvaard en is gebonden aan de hieronder vermelde voorwaarden:

Informatie op deze website
Robotics Experience Center schenkt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website. Fouten en onjuistheden in de weergegeven informatie kunnen echter voorkomen. Robotics Experience Center is niet aansprakelijk voor fouten of onnauwkeurigheden in de informatie op deze website en behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te wijzigen.

Werking van de website
Robotics Experience Center staat niet garant voor een vlekkeloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website. Robotics Experience Center is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuistheden of onvolledigheid van de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie voor de gebruiker. Robotics Experience Center aanvaard geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen door middel van een hyperlink of een ander type verwijzing.

Virussen
Robotics Experience Center garandeert niet dat de informatie, software of verwijzingen of hyperlinks die toegankelijk zijn via deze website vrij zijn van virussen of andere vergelijkbare schadelijke componenten.

X
Send this to a friend