RECap:  realisatie open innovatiecentrum voor robotica en automatisering

RECap staat voor Robotics Experience Center als Proeftuin. Een project van Vernay Europe B.V., Wouter Witzel , Conway Nederland, Universiteit Twente en Wittenborg University of Applied Sciences.

Doel van het RECap project is het ontwikkelen van het REC, een initiatief van ESPS, tot het Oost-Nederlandse kennis- en innovatiecentrum voor toepassing van roboticatechnologie in geavanceerde productieprocessen.

Hierbij ligt de focus op de sector High Tech Systems and Materials (HTSM) en de maak industrie in Oost Nederland. ESPS is de penvoerder van dit RECap project.

Vanuit het Europese subsidieprogramma OP Oost 2014 – 2020 heeft het RECap (Robotics Experience Center als Proeftuin) project een financiële bijdrage ontvangen.

Omdat het RECap project een samenwerking tussen MKB-ondernemingen (ESPS en Conway), industriële eindgebruikers (Vernay Europe B.V. en Wouter Witzel Eurovalve) en kennisinstellingen (Universiteit Twente en Wittenborg University of Applied Sciences) worden alle aspecten van het inzetten van robotica en automatisering meegenomen. Van de kennis over systemen en hun toepassing;  het werken met dergelijke technologie in een productieomgeving naar het opleiden van werknemers voor het werken met robotica (leven lang leren).

 

 

X
Send this to a friend